Belgelendirme Desteği

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN

SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı 13.07.2017’de Yayımlamış Olduğu Ve 1 Yıl Süre Tanıyarak 13.07.2018 Yılından İtibaren Zorunlu Hale Gelen ”Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” İle Sağlık Turizmi Faaliyetinde Bulunan Özel Sağlık Kuruluşları (Hastaneler, Tıp Merkezleri, Poliklinikler, Özel Muayenehanesi Olan Doktorlar) İle A Grubu Acente Belgesi Olan Sağlık Turizmi Firmalarının ”Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” Almasını Zorunlu Hale Getirmiş Ve Yetki Belgesi Olmayan Sağlık Kuruluşu Ve Aracı Firmaların Sağlık Turizmi Yapamayacağını Kararlaştırmıştır.

Sağlık Kuruluşları Ve Aracı Kuruluşlara Bu Belgeyi Almaları İçin Bazı Zorunluluklar Getirmiştir.

Özel Hastanelerde 85 Kalite Puanı Zorunlu Hale Getirilirken

Aracı Kuruluşlarda İse, A Grubu Seyahat Acentesi Belgesi, Yabancı Dil Bile En Az 2 Call Center Personeli Ve Yabancı Dil Bilen En Az 2 Saha Personelini Zorunlu Hale Getirmiştir.

TSW Danışmanlık Olarak ”Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” Konusunda Kurumlarımıza Süreç İle İlgili Bütün Aşamalarda Danışmanlık Vermekte Ve Belge Almanız Konusunda Bütün Süreci Yürütmekteyiz.